Свидетельство о регистрации

Мiнiстэрства юстыцыi Рэспублiкi Беларусь

ПАСВЕДЧАННЕ
аб дзяржаўнай рэгiстрацыi грамадскага аб’яднання

№ 01490

Рэспублiканскае грамадскае аб’яднанне
“Беларускае казацтва”

(РГА “Беларускае казацтва”)

Зарэгiстравана рашэннем Мiнiстэрства юстыцыi
Рэспублiкi Беларусь ад 09 жнiўня 2006 года №292.

У Адзiным дзяржаўным рэгiстры юрыдычных асоб i
iндывiдуальных прадпрымальнiкаў № 101048880.

Министр                                   В.Р. Голованов